• 13 Şubat 2024
  • admin

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

www.crmextra.app internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Esenyalı Mahallesi Yanyol Caddesi No:61/122 Pendik – İstanbul adresinde mukim Kodgaraj Yazılım Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “KODGARAJ” olarak anılacaktır). www.crmextra.app internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır.)

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Kodgaraj Yazılım Ticaret A.Ş.’ın sahip olduğu www.crmextra.app adlı internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca, Üye/Kullanıcı’nın kullandığı güncelleştirmeler de dâhil ve diğer sunulacak hizmetlere uygulanacaktır. Bu sözleşme ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 3.WEB SİTESİ İÇERİĞİ

www.crmextra.app web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki ve app bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. KODGARAJ tarafından, web sitesindeki ve app bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. KODGARAJ, web sitesi ve app içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir satış veya bilgi hatasından dolayı KODGARAJ’a sorumluluk yüklenemez.

4.WEB SİTESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

KODGARAJ, işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile ÜYE/KULLANICI bu değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir satış veya bilgi hatasından dolayı www.crmextra.app web sitesi ve KODGARAJ’a sorumluluk yüklenemez.

5.WEB SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR (LİNKLER)

KODGARAJ, www.crmextra.app web sitesi üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. KODGARAJ, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar ÜYE/KULLANICI kendi sorumluluğundadır. KODGARAJ, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, KODGARAJ, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

6.SİTE BİLGİLERİ

İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak KODGARAJ web sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesinden dolayı KODGARAJ sorumlu tutulamaz. KODGARAJ internet sitesinde, kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar (tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda KODGARAJ, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

7.İPTAL VEYA DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KODGARAJ üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde, ÜYE/KULLANICI   tarafından üyelik kuralları kabul, beyan ve taahhüt edilmiş sayılır. Tüm iptal işlemleri, ÜYE/KULLANICI’nın üyelik sözleşmesi sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır.

KODGARAJ (www.crmextra.app) üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada KODGARAJ ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde ÜYE/KULLANICI’nın, aracı firmadan yapacağı iptal işlemi ve farklı bir hizmet alması durumlarında KODGARAJ sorumluluk kabul etmez.

8.KODGARAJ BİLDİRİMLERİ VE ELEKTRONİK BİLGİLERE İLİŞKİN KULLANICI ONAYI

Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. KODGARAJ’ın, ÜYE/KULLANICI’ya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. ÜYE/KULLANICI’ya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı kabul edilir.

Bu bilgiler;

ÜYE/KULLANICI’nın sisteme kaydolduğunda hizmet alımı yapmak için belirttiği e-posta adresine e-posta ile, bilgi mevcut olduğunda ÜYE/KULLANICI’ya gönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişim sureti ile, bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim sureti ile, gönderilebilir.

9.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

www.crmextra.app sitesine üye olan ÜYE/KULLANICI, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. ÜYE/KULLANICI kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından KODGARAJ (www.crmextra.app) sorumlu tutulamaz.

www.crmextra.app web sitesinde; ÜYE/KULLANICI tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından ÜYE/KULLANICI sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.  ÜYE/KULLANICI’ların bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

Üye/Kullanıcı web ve app hizmeti alırken, ilgili Kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabınızın parolasını gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal KODGARAJ’a bildirmekle yükümlüdür.

10.CAYMA HAKKI

ÜYE/KULLANICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak üyeliğini iptal/iade edebilir.

Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler Platform’da belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına www.crmextra.app linkinden ulaşılabilir.

Cayma hakkının kullanılması için yukarıda belirtilen 14(ondört) günlük süresi içerisinde www.crmextra.app internet sitesi üzerinden mevzuat hükümlerine ve Platform’daki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde üyelik bedeli ÜYE/KULLANICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Üyelik ücreti iade edilirken ÜYE/KULLANICI tüzel kişi ise KODGARAJ’a (www.crmextra.app)  iade faturası kesmesi gerekmektedir.

ÜYE/KULLANICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da üyeliğe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ÜYE/KULLANICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ÜYE/KULLANICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ÜYE/KULLANICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. KODGARAJ bankaya üyelik bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ÜYE/KULLANICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ÜYE/KULLANICI’nın üyelik iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ÜYE/KULLANICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Bunun yanında ÜYE/KULLANICI üyelik ücretini tek seferde Havale/Eft kanalıyla yapış ise üyelik iptali halinde 14(ondört) günlük cayma süresi bitiminden sonra 30(otuz) gün içerisinde ÜYE/KULLANICI’nın belirtmiş olduğu hesaba üyelik ücreti iade edilecektir.

11.GİZLİ BİLGİ’NİN TANIMI VE KAPSAMI

ÜYE/KULLANICI, KODGARAJ (www.crmextra.app) ile arasındaki ilişki kapsamında, KODGARAJ ile yaptığı her türlü, ürün ve hizmet tanıtımı dahil olmak üzere aralarındaki ticari ilişki sırasında öğreneceği veya herhangi bir şekilde kendisine iletilen KODGARAJ’a (www.crmextra.app) ait her türlü bilgi, ticari sır ve belgelerinin, tasarımları, özellikleri, KODGARAJ’a (www.crmextra.app) ait her türlü video, fotoğraf, dijital veya kağıt üzerindeki her türlü resim, görüntü, grafik, tasarım ve sair tüm resim ve şekiller, müşteri listeleri, patent, telif hakkı, marka, finansal bilgi, know-how, fiyatlama, hizmet ve teknik kayıtları, müşterilerinin veya tedarikçilerinin detayları, çalıştırdığı kişilere ilişkin bilgi, mevcut veya planlanan ürünler, iş yapış modeli, script metinleri, çizim ve bunların her türlü kopyaları ÜYE/KULLANICI tarafından KODGARAJ için hazırlanan ya/yada yazılan her türlü yazılım, özel data ve programlar ile KODGARAJ tarafından ÜYE/KULLANICI’ya açıklanan patent, telif hakkı, marka ya da diğer yasal korunmaya konu olan yada olmayan her türlü yenilik ve ticari ilişki esnasında öğrenilecek yazılı ve sözlü tüm ticari, mali ve teknik bilgiler ve konuşma bilgileri, KODGARAJ’ın ortak oldukları şirketlere yahut KODGARAJ’ın ortaklarına veya bunların doğrudan veya dolaylı olarak sahibi bulundukları şirketlere ait ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik, müşteri ve konuşma bilgileri, vs. bilgilerin işbu Sözleşme kapsamında gizli bilgi (bundan sonra kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır) olarak addedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Gizli Bilgiler, yazılı olarak gizli oldukları belirtilmese dahi Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir.

12.GİZLİ BİLGİNİN ÜYE/KULLANICI TARAFINDAN KORUNMASI

KODGARAJ, hizmet ilişkisinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini ÜYE/KULLANICI’ya açıklamak durumundadır. ÜYE/KULLANICI, KODGARAJ tarafından kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE/KULLANICI kendisine KODGARAJ tarafından açıklanan bu gizli bilgiyi;

  • Büyük bir gizlilik içinde korumayı,
  • Herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
  • Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı,
  • Gizli bilgileri kopyalamamayı veya sair şekilde çoğaltmamayı,
  • KODGARAJ’ın fikri mülkiyet haklarına özen göstermeyi ve bu konuda azami özen göstereceğini,
  • Bilgi Güvenliği kapsamında KODGARAJ’ın iç kural, politika prosedürlerine uyacağını,
  • Edindiği bilgileri hiçbir şekilde KODGARAJ (crmextra.app) ile rekabet içinde olan tedarikçi şirketlere, iştiraklerine, iş ortaklarına ve çözüm ortaklarına aktarmamayı,

Kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE/KULLANICI, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını KODGARAJ’ın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak KODGARAJ’ın bu özen yükümlülüğü, makul bir seviyenin altında olamaz.

13.MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ

KODGARAJ, kendisine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidir.

14.ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kanunen herhangi bir kurum tarafından KODGARAJ’dan işbu sözleşme ile ilgili herhangi bir gizli bilginin ifşası istenildiği durumlarda ÜYE/KULLANICI ifşanın istenildiği kurum tarafından gönderilen yazıyı KODGARAJ’e derhal ve yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE/KULLANICI, gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklarsa, KODGARAJ, bu bildirim üzerine masrafları ÜYE/KULLANICI’ya ait olmak kaydıyla, tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini, (cezai şart talep ve tahsil hakları saklı kalmak kaydıyla) ÜYE/KULLANICI’dan talep etme hakkına sahiptir.

15.GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

ÜYE/KULLANICI, KODGARAJ’ın yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla kullanamaz, dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

16.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.crmextra.app adlı Web Sitesi’nin sahibi Kodgaraj Yazılım Ticaret A. Ş.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web/app sayfasının sunumu KODGARAJ‘a ya da KODGARAJ’ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. KODGARAJ’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, app uygulaması, softwarecode’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

www.crmextra.app web sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. KODGARAJ‘ın ÜYE/KULLANICI’nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

17.TAZMİNAT VE CEZAİ ŞART

ÜYE/KULLANICI, işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacağını ve böyle davranması halinde doğacak zararlardan doğrudan sorumlu olacağını, her türlü maddi ve manevi tazminat talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla, doğacak zarardan bağımsız olarak, KODGARAJ’e cezai şart olarak ayrıca ………….-TL/USD ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

18.KISMİ GEÇERSİZLİK VE DEĞİŞİKLİK

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

19.DEVREDİLMEZLİK

Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak ve yükümlülük tamamen ya da kısmen devredilemez.

20.SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme ÜYE/KULLANICI’nın üyeliğini iptal etmesi veya KODGARAJ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. KODGARAJ, ÜYE/KULLANICI’nın üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE/KULLANICI’nın üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

21.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır.

22.TEBLİGAT VE BİLDİRİM

Bu sözleşme gereğince çekilen tüm bildirim ve tebligatlar işbu sözleşmeye bağlı olarak ÜYE/KULLANICI’nın sisteme girmiş olduğu bilgiler esas alınarak adreslesine yapılacaktır.

Taraflar adres değiştirmeleri halinde, yeni adreslerini 7 (yedi) gün içinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Taraflar, bu bildirimi yapmamaları halinde, işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu, her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını ve usulüne uygun olarak yapılmış bir bildirimin tüm hukuki hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

23.YÜRÜRLÜK

ÜYE/KULLANICI’nın, üyelik kaydı yapması ÜYE/KULLANICI’nın sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ÜYE/KULLANICI’nın üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.